BezPro Company s.r.o.

Školení

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
c) s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

 

Nabízíme tyto typy základního školení:

- školení vedoucích zaměstnanců

- školení zaměstnanců

- školení požární preventivní hlídky

- školení preventisty PO