BezPro Company s.r.o.

 

Školení

 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Hlavním krokem k minimalizaci rizik je periodické proškolování všech pracovníků na všech pozicích. O tomto školení je zaměstnavatel povinen vést evidenci.

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

 

Nabízíme tyto typy základního školení:

- vedoucích zaměstnanců

- zaměstnanců

- řidičů

- první pomoci

- práce ve výškách

- vysokozdvižných vozíků

- vazačů

- jeřábníků

- motorových pil a křovinořezů