BezPro Company s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ  TABULKY  A  ZNAČENÍ

Bezpečnostní  tabulky  a  značení  jsou  nařízeny  řadou  předpisů,  zejména  zákoníkem práce,  zákonem  o  požární  ochraně  nebo třeba  stavebním zákonem.  Tyto  předpisy  ukládají povinnost instalovat  takovéto značení  ve všech  prostorách,  kde  se vyskytuje  veřejnost  či  osoby  v pracovním nebo obdobném poměru.

 

Naše firma dokáže zajistit všechny typy a druhy bezpečnostních tabulek a značení.  Zde zveřejněná nabídka je pouze ilustrativní.

 

Zákazové tabulky

Příkazové tabulky

Výstražné tabulky

Kombinované tabulky

Požární tabulky

Značení úniků a bezpečí